Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Veiklos kokybės vertinimas

Pradžia » Veiklos kokybės vertinimas

NMPP 2018 METŲ ATASKAITA

MOKINIO PASIEKIMAI IR PAŽANGA

2017, 2018, 2019 METŲ PALYGINAMOSIOS LENTELĖS

 

VAŠKŲ GIMNAZIJOS IŠORĖS VERTINIMAS