Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Pasirenkamosios ugdymo programos

Pradžia » Veikla » Pasirenkamosios ugdymo programos

Vaškų gimnazijos mokomųjų dalykų modulių ir pasirenkamųjų dalykų programų pasirinkimų krypčių sąrašas

Kalbos kryptis Tiksliųjų mokslų kryptis Gamtamokslinė kryptis Socialinė kryptis Meninė kryptis Technologinė kryptis Sporto ir sveikos gyvensenos kryptis
Lietuvių kalba (I)
Lietuvių kalba (II)
Lietuvių kalbos ir literatūros, kultūrinio raštingumo gerinimas įvairių dalykų pamokose.
Kalbos kartojimo praktika (lietuvių kalbos) (III-IV)
Kūrybinis rašymas (lietuvių kalbos) (III-IV)
Kalbėjimo įgūdžių ugdymas (anglų kalbos) (III-IV)
Kūrybinis rašymas (anglų kalbos) (III-IV)
Rusų kalba (III-IV)
Lotynų kalba (III-IV)
Matematika (I)
Skaičių kalba (II)
Tinklalapių kūrimo pradmenys (II)
Kompiuterinės leidybos pradmenys (II)
Programavimo pradmenys (II)
Nestandartinės formuluotės matematikos uždaviniai (III-IV)
Skaičių ir veiksmų įvairovė (III-IV)
Informacinės technologijos(III-IV)
Integruotas informacinių technologijų ir dalykų mokymas( 8)
Organizmas, jo funkcijos ir aplinka (III-IV)
Integruoti gamtos mokslai (III-IV)
Eksperimentinė fizika (III-IV)
Eksperimentinė chemija (III-IV)
Istorijos šaltinių nagrinėjimas (III-IV)
Topografija (III-IV)
Psichologija(III-IV)
Teisė (III-IV)
Ekonomika ir verslumas (III-IV)
Verslas ir vadyba (III-IV)
Ugdymas karjerai (I)
Ugdymas karjerai (II)
Laisvės kovų istorija (II-III)
Olweus patyčių prevencija (1-IV)
Socialinė veikla(1-IV)
Integruoti menai ir technologijos (III-IV)
Meninė raiška ir dailė (keramika) (III-IV)
Meninė raiška- muzika(dainavimas)(III-IV)
Mityba (I-II)
Tekstilė (I-II)
Konstrukcinės medžiagos (I-II)
Elektronika (I-II)
Gaminių dizainas (I-II)
Turizmas ir mityba (III-IV)
Tekstilė ir apranga (III-IV)
Taikomasis menas, amatai ir dizainas (III-IV)
Statyba ir medžio apdirbimas (III-IV)
Sveika gyvensena (6)
Sveika gyvensena (7)

Krepšinis (III-IV)
Lengvoji atletika (III-IV)
Futbolas (III-IV)
Tinklinis (III-IV)
Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai

Pastaba. Skliaustuose nurodytos klasės