Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Mokytojai

Eil. Nr. Pavardė, vardas Išsilavinimas Mokomasis dalykas Pareigos Kvalifikacijos kategorija
1. Aniūnienė  Eglė Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
2. Balčiūnienė Dalia Aukštasis Tikyba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
3. Beinorienė Ingrida Aukštasis Informacinės  technologijos, ekonomika Neformaliojo ugdymo organizatorė Vyresnioji mokytoja
4. Bielskienė Rima Aukštasis Logopedė
5. Butėnienė Nida Aukštasis Matematika Mokytoja Mokytoja metodininkė
6. Čypienė Rita Aukštasis Lietuvių kalba, rusų kalba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
7. Gaigalienė Vilma Aukštasis Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
8. Grigaliūnienė Asta Aukštasis Muzika Mokytoja Vyresnioji mokytoja
9. Jasėnienė Rima Aukštasis Biologija, etika Mokytoja Mokytoja metodininkė
10. Motiejūnaitė Eglė Aukštasis Logopedė
11. Mockūnas Leonas Aukštasis Fizika Mokytojas Vyresnysis mokytojas
12. Lauksėdienė Inga Aukštasis Matematika Mokytoja Vyresnioji mokytoja
13. Lipinskienė Vaida Aukštasis Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja Vyresnioji mokytoja
14. Lungienė Birutė Aukštasis Anglų kalba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
15. Lungis Egidijus Aukštasis Fizinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
16. Macaitienė Ona Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
18. Paušienė Jurgita Aukštasis Chemija Mokytoja Vyresnioji mokytoja
19. Ponelienė  Janina Aukštasis Prancūzų kalba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
20. Prakopienė Kristina Aukštasis Specialioji pedagogė-logopedė Metodininkė
21. Račkauskienė Inga Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
22. Račkauskas Virginijus Aukštasis Fizinis ugdymas,technologijos Mokytojas Vyresnysis mokytojas
23. Remeikienė Dalia Aukštasis Direktorė
24. Rupštaitytė Lina Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
25. Simonaitienė Rasa Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Mokytoja
26. Kurnickas Saulius Aukštasis Istorija Mokytojas Mokytojas
27. Stankevičiūtė Jolanta Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Mokytoja metodininkė
28. Strelčiūnienė Renata Aukštasis Anglų kalba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
29. Šlekienė Regina Aukštasis Dailė, technologijos Mokytoja Vyresnioji mokytoja
30. Tuominienė Larisa Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Mokytoja
31. Tuskėnienė Ingrida Aukštasis Socialinė pedagogė
32. Vaitiekūnienė Jurgita Aukštasis Istorija Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Mokytoja metodininkė
33. Vaitiekūnas Arvydas Aukštasis Geografija, technologijos Mokytojas Vyresnysis mokytojas
34. Vegienė Audronė Aukštasis Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja Vyresnioji mokytoja
35. Zenkevičiūtė Ramunė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojo padėjėja Mokytoja
Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas