Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Mokytojai

Eil. Nr. Pavardė, vardas Išsilavinimas Mokomasis dalykas Pareigos Kvalifikacijos kategorija
1. Aniūnienė  Eglė Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
2. Balčiūnienė Dalia Aukštasis Tikyba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
3. Beinorienė Ingrida Aukštasis Informacinės  technologijos, ekonomika Neformaliojo ugdymo organizatorė Vyresnioji mokytoja
4. Bielskienė Rima Aukštasis Logopedė
5. Butėnienė Nida Aukštasis Matematika Mokytoja Mokytoja metodininkė
6. Čypienė Rita Aukštasis Lietuvių kalba ir literatūra, rusų kalba
Mokytoja Vyresnioji mokytoja
7. Gaigalienė Vilma Aukštasis Priešmokyklinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
8. Grigaliūnienė Asta Aukštasis Muzika Mokytoja Vyresnioji mokytoja
9. Jasėnienė Rima Aukštasis Biologija, etika Mokytoja Mokytoja metodininkė
10. Motiejūnaitė Eglė Aukštasis Logopedė
11. Mockūnas Leonas Aukštasis Fizika Mokytojas Vyresnysis mokytojas
12. Lauksėdienė Inga Aukštasis Matematika Mokytoja Mokytoja metodininkė
13. Lipinskienė Vaida Aukštasis Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja Vyresnioji mokytoja
14. Lungienė Birutė Aukštasis Anglų kalba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
15. Lungis Egidijus Aukštasis Fizinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
16. Macaitienė Ona Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
17. Paušienė Jurgita Aukštasis Chemija Mokytoja Vyresnioji mokytoja
18. Prakopienė Kristina Aukštasis Specialioji pedagogė-logopedė Metodininkė
19. Račkauskienė Inga Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
20. Račkauskas Virginijus Aukštasis Fizinis ugdymas,technologijos Mokytojas Vyresnysis mokytojas
21. Remeikienė Dalia Aukštasis Direktorė
22. Rupštaitytė Lina Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
23. Simonaitienė Rasa Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Vyresnioji mokytoja
24. Kurnickas Saulius Aukštasis Istorija Mokytojas Mokytojas
25. Stankevičiūtė Jolanta Aukštasis Pradinis ugdymas Mokytoja Mokytoja metodininkė
26. Strelčiūnienė Renata Aukštasis Anglų kalba Mokytoja Vyresnioji mokytoja
27. Šlekienė Regina Aukštasis Dailė, technologijos Mokytoja Vyresnioji mokytoja
28. Tuominienė Larisa Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja Mokytoja
29. Tuskėnienė Ingrida Aukštasis Socialinė pedagogė
30. Vaitiekūnienė Jurgita Aukštasis Istorija Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Mokytoja metodininkė
31. Vaitiekūnas Arvydas Aukštasis Geografija, technologijos Mokytoja Vyresnysis mokytojas
32. Vegienė Audronė Aukštasis Lietuvių kalba ir literatūra Mokytojas Vyresnioji mokytoja
33. Zenkevičiūtė Ramunė Aukštasis Ikimokyklinis, pradinis ugdymas Mokytoja Mokytoja metodininkė
Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas