PASVALIO R.

 

VAŠKŲ GIMNAZIJA

 

      

Mokyklos g. 23, Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.

Tel.: (8 451) 41 174, (8 451) 41 123

El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com

                                                                                                                                                                                 

                                                             

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalio krašto lyderių grupelė 2020 m. spalio 8 d. stažavosi Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, kur buvo dalijamasi patirtimi apie susitarimų kultūros formavimą įgyvendinant patyriminį mokymąsi ugdymo įstaigose. Daug galima kalbėti ir apie šuns metodo taikymą pamokoje.

 

 

 

 

2020 m. kovo 12 d. Prienuose organizuota projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotė „Susitarimų kultūros formavimas siekiant mokinio atsakomybės mokytis“ Pasvalio švietimo darbuotojams. Prieniškiai dalinosi patirtimi apie Švietimo ir sporto skyriaus, Švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklų bendradarbiavimą siekiant mokinių ugdymo(si) sėkmės, Prienų rajono savivaldybėje įgyvendinamus ugdymo(si) proceso pokyčius.

 

 

(daugiau nuotraukų>>>)