PASVALIO R.

 

VAŠKŲ GIMNAZIJA

 

      

Mokyklos g. 23, Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.

Tel.: (8 451) 41 174, (8 451) 41 123

El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com

                                                                                                                                                                                 

                                                             

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMPP 2018 METŲ ATASKAITA

 

MOKINIO PASIEKIMAI IR PAŽANGA

 

2016, 2017, 2018 METŲ PALYGINAMOSIOS LENTELĖS

 

VAŠKŲ GIMNAZIJOS IŠORĖS VERTINIMAS