PASVALIO R.

 

VAŠKŲ GIMNAZIJA

 

      

Mokyklos g. 23, Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.

Tel.: (8 451) 41 174, (8 451) 41 123

El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com

                                                                                                                                                                                 

                                                             

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

III ETAPAS

 

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO (OPKUS) PLANAS

 

 

OLWEUS PAŽYMĖJIMAS

 

            

 

II ETAPAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS DALIOS GRYBAUSKAITĖS INICIJUOTA KAMPANIJA „UŽ SAUGIĄ LIETUVĄ“ KARTU SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS KVIEČIA 8–13 METŲ MOKSLEIVIUS ATLIKTI INTERAKTYVŲ TESTĄ „ĮVEIK PATYČIAS“

 

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCINĖ PROGRAMA

 

OPKUS MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPIŲ SUDĖTIS IR JŲ VADOVAI

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO (OPKUS) PLANAS

 

VAŠKŲ GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

PRANEŠIMO FORMA (1 PRIEDAS)

 

NUOBAUDŲ KOPETĖLĖS (2 PRIEDAS)

 

 

I ETAPAS

OLWEUS SKRAJUTĖ

 

OLWEUS PLAKATAS

 

OLWEUS NUVEIKTI DARBAI

 

OLWEUS INFORMACIJA

 

LANKSTINUKAS TĖVAMS

 

LANKSTINUKAS MOKYTOJAMS

 

LANKSTINUKAS MOKINIAMS

 

OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCINĖ PROGRAMA

 

PASVALIO R. VAŠKŲ GIMNAZIJOS NUOBAUDŲ KOPETĖLĖS