PASVALIO R.

 

VAŠKŲ GIMNAZIJA

 

      

Mokyklos g. 23, Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.

Tel.: (8 451) 41 174, (8 451) 41 123

El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com

                                                                                                                                                                                 

                                                             

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   VAŠKŲ GIMNAZIJA

Mokyklos pavadinimas – Pasvalio r. Vaškų gimnazija

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokyklos steigėjas – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kodas 188620055, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT–39143, Pasvalys.

Mokymo forma – dieninė.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos buveinės adresas: Mokyklos g. Nr. 23,  Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.

Kodas 190616053

Kontaktai  telefonai – (8 451) 41 123; ( 8 451) 41 174

Elektroninio pašto adresas – vaskugimnazija@gmail.com

Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kitos veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.

Mokykloje išduodami išsilavinimo pažymėjimai: brandos atestatas, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas.

 

   KONTAKTAI

Gimnazijos direktorė

Dalia Remeikienė

Telefonas (8 451) 41 174

Elektroninis paštas daliaremeikiene7@gmail.com

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Jurgita Vaitiekūnienė

Telefonas (8 451) 41 123

Elektroninis paštas jurgita.vaitiekus@gmail.com

 

Neformaliojo ugdymo organizatorė

Ingrida Beinorienė

Telefonas (8 451) 41 123

Elektroninis paštas inga.beinoriene@gmail.com

 

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

Svajūnas Šilkūnas

Telefonas (8 451) 41 123

Elektroninis paštas svajunassilkunas@gmail.com

 

Buhalterė

Alma Trebienė

Telefonas (8 451) 41 123

Elektroninis paštas vaskum.buh@gmail.com

 

Raštinės vedėja

Jolita Skliuderienė

Telefonas (8 451) 41 123

Elektroninis paštas vaskugimnazija@gmail.com

 

Bibliotekininkė

Svajūnė Katauskienė

Elektroninis paštas vvmbiblioteka@gmail.com