Tel. (8 451) 41 174 El.p. vaskugimnazija@gmail.comSekite mus: Facebook

Olimpinis šuolis mokinių pasiekimuose

2022-2023 mokslo metus pradėjome skaitlingiau susirinkę į klases. Šiemet mūsų 1-8, I-IV klasėse – 187 (2021-2022 mokslo metus baigėme būdami 175). Tikiuosi, kad mūsų susitarimai dėl mokymo(si) pažangos, visų bendros pastangos mokymą(si) paversti įdomia ir rezultatyvia  veikla vėl duos prasmingų  mums visiems  rezultatų – paaugsime kompetencijomis ir žiniomis, kartu augs pasitikėjimo savimi ir  pasididžiavimo savo bendruomene jausmai…

Kaip ir kasmet norisi pasidžiaugti bendrais mokyklos ir atskirų klasių ir mokinių pasiekimais. Mokinių nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatai rodo, kad 8 klasės skaitymo rodikliai pranoko savivaldybės ir šalies vidurkius (šalies – 66,2, savivaldybės – 67,3, Vaškų gimnazijos – 70,5). Pagerėjo individualūs mokinių pasiekimai, gimnazijos pažanga. 2021–2022 m. m. bendras metinis 1–12 klasių mokymosi pažangumas yra 100 proc. (2019–2020 m. m. – 96,3 proc., 2020-2021 m. m. – 98,3 proc.),  5–8 klasėse –100 proc.  (2019–2020 m. m. – 90,3 proc., 2020-2021 m. m. – 96,9 ); mokymosi kokybė – 42,4 proc. (2019–2020 m. m. – 38,3 proc., 2020-2021 m. m. – 47,5 proc.), kai 5–8 klasėse – 38,9 proc. (2019–2020 m. m. – 25,8 proc., 2020-2021 m. m. -38,3 proc.) Rajono konkursuose ir olimpiadose dalyvavo 62  mokiniai iš 1- IV g klasių. 12 iš jų tapo prizininkais: užimtos 4 pirmosios vietos, 2 – antrosios vietos, 6 – trečiosios vietos.  Be minėtų pasiekimų, mokiniai tapo prizininkais įvairiuose respublikos ir rajono mokslo, kultūros institucijų organizuotose konkursuose (antikorupcinės, gamtos, dailės, meninės raiškos, sporto ir kt.)

Bet tenka apgailestauti, kad 2021–2022 m. m. pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikrinimo įvertinimų vidurkis 3,8, kai 2020–2021 m. m.  buvo 4,1. Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo įvertinimų vidurkis 5,3  kai 2020–2021 m. m. buvo 5,8.

VBE išlaikiusiųjų procentinė dalis, lyginant su 2020, 2021 m. yra pagerėjusi. 2022 m. m. išlaikė 94 proc. abiturientų. 2020 m. pasirinktus egzaminus išlaikė 93 proc. abiturientų, o 2021 m. – 90 proc. 2022 m. pasirinkti abiturientų egzaminai išlaikyti 100 proc., išskyrus matematikos egzaminą.

Taigi, turėtume visi ypatingai susirūpinti matematikos raštingumo pasiekimų gerinimu.

Pasidžiaugsiu  įvardindama tik puikiai ir labai gerai baigusius 5-8,1kl. –IV g klasių mokinius: Viktorija Didychenko Edvinas Lauksėdis, Rusnė Morkevičiūtė (1 kl.), Goda Daknytė (2 kl.), Matas Pauša (2 kl.), Vilija Aniūnaitė (8 kl.). Net 67 mokiniai baigė 2021-2022 m. m. pagrindiniu lygiu. Ypač atkreipsiu dėmesį į tai, kad 42,3 proc. mokinių (47 mokiniai)  pagerino savo metinius mokymosi rezultatus, neliko mokinių, kurie nepasiektų patenkinamo pasiekimų lygio.

Ypatingai norisi pagirti ir tuos mokinius, kurie baigė mokslo metus pagerindami mokymosi rezultatus nuo 0,5 iki 1 ir daugiau balo. Tai: Airida Janauskaitė 1,02, Simas Kiudelis 0,93, Rusnė Kiznytė 0,65 (6 kl.); Loreta Grigelionytė 0,81, Emilija Krištopaitytė 0,54, Valdas Zauka 1,19 (7 kl.); Darius Grigelionis 0,77, Deividas Skaburskis 1,00, Viktorija Taškevičiūtė 0,92 (8 kl.); Karolis Bujevičius 1,21, Sigita Grigelionytė 0,62, Tajus Jankauskis 0,53, Paulius Jasiūnas 0,53, Lukas Jutinskas 1,05,  Mingailė Ratkutė 0,50 (I kl.); Iveta Bukantytė  0,8, Armandas Bunkis 2,1, Akvilė Januškevičiūtė 1,0, Benediktas Janušonis 1,0  (II kl.); Ona Bačianskaitė 0,75 (III kl.).

Tikiuosi, kad turėdami naujas patirtis mokantis bendradarbiaujant, aktyviau naudodami  konsultacijas, įsijungdami į socialinę veiklą padedant savo draugui, mažesniųjų klasių mokiniui, ruošti pamokas, pastiprinę 9 klasės mokinių mokymo(si) bendrąsias kompetencijas kuriant projektinius darbus, įsijungdami į integruotas veiklas, stiprindami finansinį raštingumą, STEAM veiklas, neprarasime ūpo auginti pažangą. Visiems didelės sėkmės 2022-2023 mokslo metais.

               Direktorės pavaduotoja ugdymui  Jurgita Vaitiekūnienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.