PASVALIO R.

 

VAŠKŲ GIMNAZIJA

 

      

Mokyklos g. 23, Vaškai, LT–39373, Pasvalio r.

Tel.: (8 451) 41 174, (8 451) 41 123

El. paštas: vaskugimnazija@gmail.com

                                                                                                                                                                                 

                                                             

                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs,

Kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems,

Kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu,

Kad nestovėtų tamsybėse.

                                                                 /M.K. Čiurlionis/

 

Bėgantis laiko ratas spalio 5 d. vėl dovanojo gražią rudeninę šventę - Mokytojo dieną. Iš šalies žiūrint, atrodo, kad mokykloje niekas nesikeičia – skambutis, pamoka, pertrauka, vėl skambutis. Taip ir mokyklos kasdienybės rate besisukantis mokytojas, dalinantis savo žinias ir išmintį visiems vienodai – ir mažam darželinukui, pirmokui, ir jau besiruošiančiam palikti gimnaziją dvyliktokui.

Šiandien mokykla buvo kitokia, netradicinė. Tai diena, kuri būna tik vieną kartą per metus. Gimnazijos dvyliktokai pasikvietę į pagalbą vienuoliktokus Mokytojams dovanojo šventę, o patys pasirinko atsakingą Mokytojų darbą. Visą dieną mokykloje skambėjo šilti žodžiai, nuoširdūs linkėjimai, buvo dovanojami gėlių žiedai.

Mokytojau mano...

Tegul išmintis, supratimas, kantrybė bei dvasios stiprybė puošia Jūsų širdis

ir lydi nuo rugsėjo ligi rugsėjo...

 

 

(daugiau nuotraukų>>>)

 

 

 

 

 

 

SOLIDARUMO BĖGIMAS 2018

 

Solidarumo bėgimo misija — pasaulį daryti geresnį, skatinant solidarumą ir renkant paramą tiems, kam jos labiausiai reikia. Kaip ir ankstesniais, taip ir šiais metais prie šios misijos spalio 1 dieną prisijungė ir VAŠKŲ GIMNAZIJA!

5-ojo Solidarumo bėgimo metu surinkta parama skirta:

·         organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių vaikų gerovei užtikrinti;

·         vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti.

Šio projekto tikslas – diegti mokiniams solidarumo bei empatijos vertybes ir raginti susimąstyti apie vaiko teises Lietuvoje bei visame pasaulyje.

           Smagu, kai esame visi kartu: darželinukai, priešmokyklinukai, 1-4,  5-8, I-IV klasių mokiniai ir mokytojai. 

 

 

(daugiau nuotraukų>>>)

 

 

 

RINKIMAI Į MOKINIŲ TARYBĄ

 

Baigėsi Vaškų gimnazijos Mokinių tarybos dviejų metų darbo kadencija... Atėjo laikas kitiems. Atėjo laikas naujiems vėjams, naujoms idėjoms. Su entuziazmo pliūpsniu kandidatai iš 8, I-III gimnazijos klasių rašė agitacines kalbas, kurios buvo skelbiamos gimnazijos stende, siekiant, kad mokiniai susipažintu ir galėtų išrinkti pačius geriausius, kurių planai ir siekiai artimiausi mokinių norams ir lūkesčiams.

Rugsėjo 25 dienos rinkimuose buvo išrinkta nauja Mokinių taryba.

Sveikiname naujai išrinktą Vaškų gimnazijos mokinių tarybą!

 

 

Sėdi iš kairės: Viginta Januševičiūtė, Rugilė Aniūnaitė, Odeta Gurklytė,

Stovi iš kairės: Erikas Lauksėdis, Austėja Rimkevičiūtė, Akvilė Jasiūnaitė, Gvidas Rupštaitis

Linkime gerų darbų, naujų gražių idėjų, džiugių rezultatų bei puikiai atstovauti

mokinių interesus!

 

 

 

„KAS TYKR, VISKAS PRĖ SVALIOS“

 

               Vaškų gimnazijos bendruomenė Pasvalio 521-osioms įkūrimo metinių šventę prasidėjo nuo „Šeimų pikniko“ Smegduobių parke. Smagiai pavakarojome. Šeštadienį dalyvavome eisenoje ,,Šimtmečio  Lietuva“ bei Šventėje Vytauto Didžiojo aikštėje.  

 

 

(daugiau nuotraukų>>>)

 

 

 

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS AKIMIRKOS

 

 

(daugiau nuotraukų>>>)